Oppdal Maskinkompani AS

Moen massetak og deponi

Moen Pukkverk

Steinressursen vår egner seg til de fleste formål, vi leverer knust fjell i alle fraksjoner, knust asfalt og vekstjord. Vi har NS-EN sertifiserte produkter for bærelag (20-120 fraksjon).Vi selger hengerlast til privatpersoner og næringsdrivende med pukk og sand, men vi ordner også med hjemkjøring av lass. Ta kontakt så kan vi veilede i valg av riktig pukk til aktuelt formål og eventuelt foreslå transportløsning.s

Fraksjonsutvalg:

 • 0-6/0-8 mm fjell
 • 2-6 mm fjell
 • 4-8 mm fjell
 • 0-11 mm fjell
 • 0-16 fjell
 • 0-18 mm fjell
 • 0-32 mm fjell
 • 6-16 mm fjell
 • 6-22 mm fjell
 • 22-32 mm fjell
 • 20-120 mm pukk
 • Sortert jord
 • 0-18 mm natur sortert
 • Samfengt
 • Sprengt stein/røys
 • 0-2 mm kabelsand
 • 0-18 mm asfalt
 • bilhengerlass med jord
 • Raskmasse
 • Sandkassesand
 • Usortert jord

Ta kontakt for spørsmål og tilbud

Vi leverer massene direkte hvis ønsket.

Veibeskrivelse fra Oppdal Maskinkompani til Moen Massetak og Deponi

Skjermbilde 2016-03-08 kl. 14.45.40

Historikk

Skjermbilde 2016-03-07 kl. 20.17.41

De første masseuttakene ble gjort i 1952, da vegen fra daværende riksveg 50 til Tinnia ble bygget. I 1955 ble det organisert salg av grusmasser og de første leveransene gikk til Oppdal Samvirkelag sitt nybygg. Massetaket har hatt flere eiere gjennom årene, og i 1972 ble driften overtatt av Sigurd Hesselberg, som fusjonerte med AS Veidekke i 1989. De har drevet området fram til 2014, de siste årene i samarbeid med Oppdal Maskinkompani. Fra juli 2014 har Oppdal Maskinkompani overtatt driften fra Veidekke Industri AS.