Oppdal Maskinkompani AS

Moen massetak og deponi

Historikk

De første masseuttakene ble gjort i 1952, da vegen fra daværende riksveg 50 til Tinnia ble bygget. I 1955 ble det organisert salg av grusmasser og de første leveransene gikk til Oppdal Samvirkelag sitt nybygg. Massetaket har hatt flere eiere gjennom årene, og i 1972 ble driften overtatt av Sigurd Hesselberg, som fusjonerte med AS Veidekke i 1989. De har drevet området fram til 2014, de siste årene i samarbeid med Oppdal Maskinkompani. Fra juli 2014 har Oppdal Maskinkompani overtatt driften fra Veidekke Industri AS.

Ta kontakt for å få et tilbud til ditt behov. Vi kan også levere massene direkte.

Ytelseserklæring for Oppdal Maskinkompani

 

Vi tilbyr følgende fraksjoner:

 • 0-6/0-8 mm fjell
 • 2-6 mm fjell
 • 4-8 mm fjell
 • 0-11 mm fjell
 • 0-16 fjell
 • 0-18 mm fjell
 • 0-32 mm fjell
 • 6-16 mm fjell
 • 6-22 mm fjell
 • 22-32 mm fjell
 • 20-120 mm pukk
 • Sortert jord
 • 0-18 mm natur sortert
 • Samfengt
 • Sprengt stein/røys
 • 0-2 mm kabelsand
 • 0-18 mm asfalt
 • bilhengerlass med jord
 • Raskmasse
 • Sandkassesand
 • Usortert jord

Ta kontakt med vår mann i Moa for spørsmål – Jacob Ween på telefon: 97876272


Veibeskrivelse fra Oppdal Maskinkompani til Moen massetak og deponi:

Beskrivelse Tid Km
 1 Kjør fra Oppdal Maskinkompani AS  00:00 0
 2 Fortsett inn på E6 nordover. 00:00 0.02
 3 Sving høyre etter 5.7 km på E6. 04:15 5.73
 4 Slakt venstre inn på Elgsmovegen etter 400m. 05:01 6.18
 5 Du ankommer Moen massetak og deponi. 05:39 6.57

GPS koordinater: Latitude: 62.628943 – Longitude: 9.803753

Skjermbilde 2016-03-08 kl. 14.45.40