Oppdal Maskinkompani ble startet opp i 1959, og mye har endret seg siden den gang. Yrkesstoltheten, fokus på kvalitet og en grunnleggende positiv holdning om at det meste er mulig har vi fortsatt med oss. Vi ser alltid etter gode løsninger og muligheter for å utvikle oss.

Oppdal Maskinkompani kan levere et bredt spekter av tjenester innenfor grunn- og betongarbeider med sentral godkjenning og nødvendige sertifiseringer. Vi kan bidra i alle faser av et prosjekt fra planstadiet til overlevering og drift. Pukkverket vårt kan levere masser og vi ordner med transport.

Vi har god erfaring med prosjektstyring og kvalitetskontroll i alt fra store næringsbygg, infrastrukturprosjekter og veianlegg, til mindre prosjekter der detaljene gir det lille ekstra.

Varige løsninger er best for både mennesker og miljø, en stødig konstruksjon starter med et solid fundament.

Sentral godkjenning

Oppdal Maskinkompani er godkjent for ansvarsrett av direktoratet for byggkvalitet.
Tiltaksklasse 2 for ansvarlig søker, veg, VA, oppmålingsteknisk, landskapsutforming, riving og miljøsanering.
Tiltaksklasse 1 for betongarbeider, murarbeid og montering av bærende konstruksjoner.

Godkjent Lærebedrift

Oppdal Maskinkompani bidrar gjennom OKAB som godkjent lærebedrift innenfor veibygging, asfaltarbeider, vinter/sommervedlikehold, VA anlegg, masseforflytning, transport, Tomteutgraving, Bergsprenging og betongarbeider.
Vi legger til rette for egne utdanningsløp når det er behov for det. Dette er en fin måte å rekruttere nye folk til bransjen.

Medlem i MEF

Som medlemsbedrift i Maskinentreprenørenes forbund har Oppdal Maskinkompani tilgang til relevant og oppdatert påfyll av kompetanse med kurs og videreutdanning. Vi følger tariff som fastsettes av MEF og følger MEF sin etikkplakat for medlemmer.