Oppdal Maskinkompani AS

Historie

Oppdal Maskinkompani har eksistert i over 60 år.

Oppdal Maskinkompani har en lang og stolt fortid, men også der ting ikke har gått helt etter planen har OMK stått frem som en plass der arbeidsfolk kan si seg stolt av å være en del av! Oppdal Maskinkompani har blitt en bauta innenfor entreprenørfirma i Oppdal, ett stort stødig firma med mye god arbeidskraft og maskiner. Vi kan si det som mottoet til Oppdal Maskinkompani har blitt: Alt er mulig!

Det hele startet vell da Oppdal Maskinkompani eller OMK ble etablert i 1959 og fikk en garasje der Storlismia er i dag, det gikk ikke lang tid før den første jobben kom. Det skulle graves en tomt på den plassen som B. Wellanders kjøttforretning var, i dag ligger gjensidige på denne plassen! 

En Belteshovel 57 modell ble kjøpt dette året til en pris på 47 500 norske kroner. Oppdal maskinkompani var i gang!

Historien…

1960 - 61 - 62

Flere innkjøp ble gjort, en ny belteshovel og en bulldozer, på denne tiden var det 5 – 6 ansatte! I 1960 skulle de også få sitt første utabøgdes oppdrag, en jobb i Budalen!

Innkjøp ble gjort, å nå kom det en lastebil, traktor og kompressor
Beltegravemaskin, traktor og lastebil ankom Oppdal maskinkompani.

1963 - 64 - 65
Skjermbilde 2016-03-07 kl. 18.35.49

Trekkvogn m/svanehals

Disse årene kan man nå se tilbake på og kanskje trekke litt på smilebåndet, ett kjøp av en vaiergravemaskin 57 modell – 10 tonn ble gjort og folk gledet seg stort, men da den ankom Oppdal havarerte den nesten øyeblikkelig og kom aldri i bruk – 14 dager senere byttet de vaiergravemaskinen inn til en shovel!
Flere kjøp ble gjort dette året! Bulldozer, maskinhenger, og en brukt lastebil fra meieriet til en pris på 3500 ,-

Nye innkjøp. 2 lastebiler og en shovel. Samme årene hadde de også en jobb om Esso stasjon på Heimdal, her er det ikke så mye info om arbeidet, men det ble skrevet en notis: Ett mareritt!

De fikk også en jobb som involverte barneskolen i Oppdal.

Det ble også hentet inn en traktor med kompressor, en lastebil og en shovel senere. Rundt disse tider var omsettningen på ca 1 mill.

1966 - 67 - 68
Skjermbilde 2016-03-07 kl. 18.34.50

Graving bassenget

Nå skulle OMK få inn mer utstyr i årene framover
Bulldozer ble kjøpt ilag med en traktordumper, gravemaskin og en hydraulisk midtstyrt shovel, dette var den første i Oppdal! Jobber kom også og en av de største var tomta til daværende samfunnshus! Dette året var 9 mann i arbeid samt 2 på bensinstasjonen. Bensinstasjonen lå der Prøven Bil ligger idag. Shovel og trekkvogn ble kjøpt.

Ett oppdrag de fikk dette året var tomtegraving til bassenget, her ble det innført skiftordning og omsetningen i bedriften var på nesten 1,5 mill

 

1969 - 70 - 71

Skjermbilde 2016-03-07 kl. 18.34.17Nå ble en tråkkemaskin kjøpt og brukt til arbeid oppi hovden.
Samme året hadde de en plog ved storlidalen, denne kjørte hver dag utenom 2 dager i November dette året. Aksjeselskap ble opprettet og en jobb ved Esso stasjonen på Berkåk ble gjort.

Dagens tomt ble kjøpt og det var på dette tidspunkt at Oppdal maskinkompani virkelig var i støtet. Samme året ble også ett knusverk kjøpt og ei veiskrape ved navn Lise Lotte, samt en vaiergravemaskin

Volvodumper ble hentet inn, dette året var det 21 ansatte + sommerarbeid

 

 

1972 - 73 - 74
Skjermbilde 2016-03-07 kl. 18.44.36

Lise Lotte

Shovel, lastebil, bulldozer og gravemaskin kjøpt. Dette året skulle ett stort arbeid ankomme Oppdal og Oppdal maskinkompani, nemlig flere års arbeid med Driva kraftverk. 40 mann ansatt og en omsetning på 2, 25 mill.

Det skal også nevnes at ett knusverk ble kjøpt og hentet inn, dog kom ikke dette i bruk før 9 år senere!

 

1975 - 76 - 77

Flere jobber kom på bordet fra kommunen, boligtomter på Brennhaugen og Brennan vest skulle ordnes + jobber for Driva kraftverk

Bygget som i dag er i bruk ble bygd og en stor jobb for vegvesenet ved Trondheim ble skrevet under!
Etterhvert kom flere jobber og mer utsyr og på denne tiden lå omsetningen på ca 4,5 mill.

1978 - 79 - 81

4 nye moxy dumpere kom og oppstart arbeid med Orkla Grana Nerskogen kraftverk ble satt i gang!

Dambygging på Nerskogen – Innerdalen. Gravemaskin til 1,3 mill ble kjøpt
Orkal- Grana- Nerskogen kraftanlegg ble gjort til skiftarbeid (2 skift)

Verksted på Oppdal Maskinkompani sin tomt ble bygd og er også i dag i bruk, idrettshallen på Oppdal skulle også startes og her ble Oppdal Maskinkompani hentet inn for å grave tomt + mer kommunalt arbeid.