Oppdal Maskinkompani AS

Trondheim Sentralstasjon

Trondheim Sentralstasjon

Produktinformasjon:

Produkttype:                         Føringsveger
Tidsrom:                                Sommer 2016
Kunde:                                   Jernbaneverket/Bane Nor
Entrepriseform:                   Regningsarbeider
Kontraktssum:                     1,1 MNOK

Jobben som ble utført var:

  • Legging av kabeltrasèer
  • Nedsetting av kummer
  • Kabelkanaler
  • Masseutskifting for ny sporveksel

  

 

Referanseperson Jernbaneverket/Bane Nor
Berit Bårdstuen ⌊ 916 72 659 ⌋ berit.bardstu@jbv.no