Steinressursen vår egner seg til de fleste formål, vi leverer knust fjell i alle fraksjoner, knust asfalt og vekstjord.

Vi har NS-EN sertifiserte produkter for bærelag (20-120 fraksjon).Vi selger hengerlast til privatpersoner og næringsdrivende med pukk og sand, men vi ordner også med hjemkjøring av lass. Ta kontakt så kan vi veilede i valg av riktig pukk til aktuelt formål og eventuelt foreslå transportløsning.

Prisene er eks.mva pr tonn
Mengde i tonn
Total NOK (eks. mva)

Besøksadresse

Elgsmovegen 141
7340 Oppdal

Telefon og epost

Tlf: +47 72 40 00 40
E-post: post@oppmask.no