Sentrumsplan

Byggherre: Oppdal Kommune

Årstall: 2016

Fagområder: Komplett infrastruktur inkl. Vann- og avløp. Gateutforming med belegning, møblement, lekeplass og el.

Sted: Oppdal

Verdi: 15,9 mill

Entreprise: Totalentreprise

Se flere referanser