Oppdal Maskinkompani AS

Tjenester

ANLEGG

Med gravemaskiner fra 8-27 tonn, både på belter og hjul, har vi kapasitet til å utføre de fleste vanlige gravejobber. Våre maskiner har «oilquick» koblingssystem og GPS system med maskinstyring som bidrar til effektive arbeidsoperasjoner.

 • Vei, Vann og Avløp: Nybygging av alle typer veier, utbedring for økning av sikkerhet. Og kulverter/drenering. Nyetablering og sanering av VA-anlegg.
 • Jernbane: fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har nylig investert i skinnegående maskin, som gir oss et fortrinn i arbeid med og i nærheten av jernbanen.
 • Grunnarbeid: feltutbygging av boligfelt, leilighetsbygg, forretningsbygg, hus og hyttetomter. Vi leverer også betongarbeider
 • Boring og sprengning: med egen borerigg kan vi utføre boring og sprengning av tomter, grøfter, samt demolering av steiner/blokker
 • Transport: Våre lastebiler og trekkvogn kan levere/transportere masser og bistå med flytting av maskiner eller annet utstyr.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 • Brøyting og strøing ·
 • Feing av plasser og veier
 • Grøftrensk
 • Rydding
 • Skogrydding
 • Kosting av mur med hjulmaskin

MOEN PUKKVERK

Steinressursen vår egner seg til de fleste formål, vi leverer knust fjell i alle fraksjoner, knust asfalt og vekstjord. Vi har NS-EN sertifiserte produkter for bærelag (20-120 fraksjon).Vi selger hengerlast til privatpersoner og næringsdrivende med pukk og sand, men vi ordner også med hjemkjøring av lass. Ta kontakt så kan vi veilede i valg av riktig pukk til aktuelt formål og eventuelt foreslå transportløsning.

VERKSTED

Vårt verkstedpersonell er godkjent for å utføre sertifiseringer av anleggsmaskiner og løfteredskap.

ANDRE TJENESTER

Vi har en kontorstab som kan bistå med prosjektering og landmålingstjenester.

 • Byggesøknad og nabovarsel
 • Situasjonsplaner og terrengsnitt
 • Veiprosjektering inkludert profilering og tverrsnitt
 • Innmåling og utsetting av tiltak med både GPS og Totalstasjon.
 • Skiltplaner til egne prosjekt