• Drift og vedlikehold
  • Brøyting og strøing
  • Feing av plasser og veier
  • Grøftrensk
  • Rydding
  • Skogrydding
  • Kosting av mur med hjulmaskin

Besøksadresse

Søndre Industrivegen 40
7340 Oppdal

Telefon og epost

Tlf: +47 72 40 00 40
E-post: post@oppmask.no