Oppdal Maskinkompani er bevisst sitt samfunnsansvar. Vi er godkjent lærebedrift og har kontinuerlig lærlinger ansatt hos oss. De ansatte er vår viktigste ressurs, vi har derfor høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Vi har en målsetning om å være oppdatert for å forberede oss på kravene som kommer til omstilling i forbindelse med ESG og det grønne skiftet. Vårt fokus på kvalitet og varige løsninger er vårt viktigste bidrag til mindre inngrep og forbruk.

Forprosjekt OmbruksHub

Oppdal Maskinkompani deltar i et prosjekt som styres av Nasjonalparken Næringshage.
Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge og Sparebank 1 SMN. 

​OmbruksHuben er tenkt å være et system for å tilrettelegge for ombruk av overskuddsmaterialer og brukte byggematerialer for næringslivet i Oppdal og Rennebu.
Prosjektet skal se på løsninger for bedre ressursutnyttelse av de store mengdene overskuddsmaterialer i bygg- og anleggsprosjekt; både i rivingsprosjekter, nybygg og rehabiliteringsprosjekt.

Oppdal maskinkompani driver aktivt med gjenbruk av overskuddsmasser direkte i prosjekter og via vårt deponi ved pukkverket i Moa. Vi ser muligheter for å øke gjenbruksgraden på masser gjennom samarbeid på tvers av bedriftene i markedet.

Miljøfyrtårn
Oppdal Maskinkompani ble godkjent som miljøfyrtårn allerede i 2016.

​OmbruksHuben. Se nettside