Oppdal Maskinkompani AS

Tjenester

JERNBANE

Fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har nylig investert i skinnegående maskin, som gir oss et fortrinn i arbeid med og i nærheten av jernbanen.

ANLEGG

Med gravemaskiner fra 8-27 tonn, både på belter og hjul, har vi kapasitet til å utføre de fleste vanlige gravejobber. Våre maskiner har «oilquick» koblingssystem og GPS system med maskinstyring som bidrar til effektive arbeidsoperasjoner.

 • Grunnarbeid: feltutbygging av boligfelt, leilighetsbygg, forretningsbygg, hus og hyttetomter. Vi leverer også betongarbeider
 • Boring og sprengning: med egen borerigg kan vi utføre boring og sprengning av tomter, grøfter, samt demolering av steiner/blokker

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 • Brøyting og strøing ·
 • Feing av plasser og veier
 • Grøftrensk
 • Rydding
 • Skogrydding
 • Kosting av mur med hjulmaskin

MOEN PUKKVERK

Steinressursen vår egner seg til de fleste formål, vi leverer knust fjell i alle fraksjoner, knust asfalt og vekstjord. Vi har NS-EN sertifiserte produkter for bærelag (20-120 fraksjon).Vi selger hengerlast til privatpersoner og næringsdrivende med pukk og sand, men vi ordner også med hjemkjøring av lass. Ta kontakt så kan vi veilede i valg av riktig pukk til aktuelt formål og eventuelt foreslå transportløsning.

Les mer om Moen Pukkverk her

VEI, VANN OG AVLØP

Nybygging av alle typer veier, utbedring for økning av sikkerhet. Og kulverter/drenering. Nyetablering og sanering av VA-anlegg.

TRANSPORT

Våre lastebiler og trekkvogn kan levere/transportere masser og bistå med flytting av maskiner eller annet utstyr.

VERKSTED

Vårt verkstedpersonell er godkjent for å utføre sertifiseringer av anleggsmaskiner og løfteredskap.

ANDRE TJENESTER

Vi har en kontorstab som kan bistå med prosjektering og landmålingstjenester.

 • Byggesøknad og nabovarsel
 • Situasjonsplaner og terrengsnitt
 • Veiprosjektering inkludert profilering og tverrsnitt
 • Innmåling og utsetting av tiltak med både GPS og Totalstasjon.
 • Skiltplaner til egne prosjekt